Fjärde kvartalet 2020

Siffrorna inom parentes avser resultatet under motsvarande period föregående år.

 • Förlusten från rörelsen ökade till 6,2 MSEK (4,6).
 • Periodens förlust ökade till 6,8 MSEK (4,5).
 • Förlusten per aktie uppgick till SEK 0,2 (0,1).
 • Likvida medel uppgick till 88 MSEK (109) per den 31 december 2020 och aktiekapitalet till 88 MSEK (106). Totalt antal utestående aktier uppgick till 35 194 844 (35 096 019).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -5,5 MSEK (2,6).
 • Antalet anställda var i genomsnitt 17 (17).

Viktiga händelser i kvartalet

Förstärkning av ledningen – Företaget har utsett Aharon Yehuda till Chief Financial Officer för Eco Wave Power Group. Mr. Yehuda ansluter sig till Eco Wave Power med bred erfarenhet av ekonomiska och operationella frågor, senast som CFO för Turbochrome, ett dotterbolag till den börsnoterade TAT-Technologies Group (Nasdaq: TATT).

Strategiskt samarbete – Eco Wave Power tecknade ett samarbetsavtal med Meridian Energy Australia Pty Ltd. (MEA). MEA är ett helägt dotterbolag till Australiens största förnybara energiproducent, Meridian Energy Limited. Syftet med samarbetet är att parterna gemensamt ska undersöka utvecklingen av kommersiella vågenergiprojekt på Australian National Electricity Market (NEM). MEA kommer att fungera som en stödjande partner, leda utredningen av tillämpningen av vågkraft i Australien och identifiera möjligheter för tillämpningen av Eco Wave Powers teknologi.

Portugal – Eco Wave Power tillkännagav ett strategiskt samarbete med Painhas Engineering and Construction Company för teknisk support för licensiering av 20MW Portugal-projektet. Painhas kommer att ta en integrerad del i det tekniska stöd som behövs för de officiella licensförfarandena för det planerade vågenergiprojektet i Portugal, som en del av det nyligen undertecknade 20MW-koncessionsavtalet med hamnmyndigheten i Leixões – APDL. När licensiering erhållits kommer parterna att arbeta för ett fortsatt samarbete för genomförandet av projektet.

EWP EDF One Project – Eco Wave Power tillkännagav utvecklingen av en ny förebyggande och korrigerande Wave Power Verification (WPV)-programvara. WPV-programvaran syftar till att verifiera de olika delsystemen för vågkrafttekniken, samt att upptäcka fel i vågmoduler direkt. Vi förväntar oss att den kommer att användas i sin första försökslansering i EWP-EDF One-projektet, som finansieras av det israeliska energiministeriet och EDF Renewables IL.

Nya projekt i pipeline – Eco Wave Power har ingått en avsiktsförklaring om 20 MW med hamnen i Bilbao i Spanien och en 7.5 MW LOI med hamnen i Rio Grande i Brasilien. Dessutom har Eco Wave Power ingått ett MOU-avtal med MSMART Future Technology. Samarbetet mellan parterna kommer att genomföras i milstolpar. I den första fasen kommer Eco Wave Power att utföra en djupgående genomförbarhetsstudie på den utvalda platsen i Vietnam, och när studien är klar har företagen kommit överens om att arbeta för att inrätta ett joint venture-företag för utveckling av ett 50 MW vågkraftverk.

Patent – Patentnummer 254991, 154992 och 254994 godkändes för registrering.

Utmärkelser och erkännanden – Eco Wave Power har blivit inbjuden, tillsammans med 14 andra ledande entreprenörer från Storbritannien och Europa, till den allra första virtuella upplagan av programmet Unreasonable Impact, som syftar till att påskynda tillväxten i deras företag. Unreasonable Impact är ett innovativt mångårigt, världsomspännande partnerskap mellan Barclays och Unreasonable Group för att lansera världens första globala nätverk med fokus på att skala upp entreprenörslösningar som hjälper tusentals anställda världen över i den framväxande gröna ekonomin. Dessutom har Meaningful Business, en global plattform för ledare som kombinerar vinst och syfte, erkänt Eco Wave Power som en Meaningful Business 100 (MB100) ledare för 2020 och Eco Wave Power var listad för Falling Falls Science Breakthrough of the Year under Kategori ”Engineering and Technology”. Vi var också mycket hedrade över att få presenteras på RE: TV av Sustainable Markets Initiative, kurerat av chefredaktören Hans kungliga höghet Prins Charles av Wales. Initiativet visar inspirerande innovationer och idéer som pekar mot en hållbar framtid.

Viktiga händelser efter rapporteringsdatumet

EWP EDF One-projektet startar nätanslutningsarbeten – I enlighet med det tekniska samordningstillståndet säkrat från kommunen Tel Aviv Jaffa (tillståndsnummer 2020-4345) för utbyggnad av nätanslutningsarbeten för EWP-EDF One wave energy-projektet, inledde Eco Wave Power officiellt nätanslutningsarbetena i Jaffa Port, Israel.

Utmärkelser och erkännanden – Eco Wave Power fortsätter att få utmärkelsen. Företaget blev folkets vinnare av Global Innovation Award 2021 i kategorin “Life Below Water”, som anordnas av Globally på uppdrag av UAE Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE). Priset syftar till att locka innovationer från hela världen till Förenade Arabemiraten för att stödja landet i dess strävan att bli världsledande inom hållbar utveckling.

Dessutom vann Eco Wave Power Smart Port Challenge-tävlingen som hölls av Marocko National Ports Agency och National Single Window for Foreign Trade-PORTNET, tillsammans med Global Alliance for Trade Facilitation och Marockos sammanslutning av hamnar. Priset som tilldelades Eco Wave Power uppgår till 100 000 MAD, samt ger Marocko en möjlighet att bli ett test- och implementeringscentrum för Eco Wave Power.

Företaget fick också People’s Choice Award vid BlueInvest Awards 2021, av Europeiska kommissionen, i kategorin “Energy from the Ocean” för innovativa lösningar och teknik inom området förnybart hav.

Helår 2020

 • Förlusten från rörelsen i 2020 uppgick till 17 MSEK (18).
 • Periodens förlust ökade till 18 MSEK (19).
 • Förlusten per aktie uppgick till SEK 0,5 (0,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -21 MSEK (13).
 • Antalet anställda var i genomsnitt 17 (15).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

​​​​​​​

VD har order

2020 var ett utmanande år för hela världen, kännetecknat av den pågående Corona-pandemin. Både på företags- och individnivå har vi varit tvungna att ändra vårt sätt att leva och arbeta. Eco Wave Power är naturligtvis inget undantag.

Resebegränsningar och avstängningar påverkade vår förmåga att bedriva verksamhet negativt och har orsakat förseningar av projektgenomförandet, eftersom de flesta av våra projekt är B2G (Business to Government). Förståeligt var de flesta statliga organisationer inriktade på att hantera Corona-krisen, vilket orsakade förseningar i vissa projekttillstånd och byggnadsarbeten samt övergripande förseningar i leveranserna.

Men samtidigt har pandemin fungerat som en katalysator för grön omställning. Världen investerade enastående belopp i koldioxidsnåla tillgångar förra året, från förnybara energikällor till renare transporter, energilagring till elektrisk värme. Ett nytt, brett mått på ” energiövergångsinvesteringar”, sammanställt av BloombergNEF (BNEF), visar att världen har förbundit 501,3 miljarder dollar till att minska koldioxidutsläppen 2020, vilket överträffade 2019 med 9%, trots den ekonomiska störningen som COVID-19 orsakade.

En geografisk uppdelning av BNEFs energiövergångsinvesteringar visar att Europa stod för den största delen av globala investeringar, 166,2 miljarder dollar (en ökning med 67%). Europas imponerande satsningar drevs av ett rekordår för elfordonsförsäljning och det bästa året för investeringar i förnybar energi sedan 2012. Globalt sett ökade kapacitetsinvesteringarna för förnybar energi med 10% i Japan till 19,3 miljarder dollar, 177% i Storbritannien till 16,2 miljarder dollar och 221 % i Nederländerna till 14,3 miljarder dollar. Spanien ökade med 16% till 10 miljarder dollar, Brasilien med 23% till 8,7 miljarder dollar, Vietnam med 89% högre till 7,4 miljarder dollar, Frankrike 38% till 7,3 miljarder dollar och Tyskland med 14% upp till 7,1 miljarder dollar. Andra marknader med totalt 3 miljarder dollar inklusive Taiwan, Australien, Sydkorea, Polen, Chile, Turkiet och Sverige.

Jon Moore, vd för BNEF, sa: ”Politikernas ambition ökar tydligt i takt med att fler länder och företag förbinder sig till netto-nollmål, och gröna stimulansprogram börjar få en kännbar närvaro. Cirka 54% av utsläppen 2016 är nu under någon form av netto-noll-åtagande, upp från 34% i början av förra året. Detta borde leda till ökade investeringar de närmaste åren. ”

Vi tror att det är här Eco Wave Power kommer in, med sin kostnadseffektiva, tillförlitliga, försäkringsbara och miljövänliga lösning för vågkraft, som kan bli en viktig del av at minska världens koldioxidutsläpp. Under det sista kvartalet 2020 riktade vi en betydande del av våra resurser till att förstärka företagets ledning, utveckla våra projekt, utöka vårt strategiska samarbete och projektledning och öka den globala medvetenheten om Eco Wave Power-teknologin.

Våra betydande framsteg under det senaste kvartalet förstärktes av en fråga som jag fick i Erik Penser Bank Cleantech Day, som var: “Varför ska investerare vara uppmärksamma på Eco Wave Power?”

Mitt svar var enkelt och bestod av tre huvudpunkter:

 • Eco Wave Power har betydande driftserfarenhet i verkliga förhållanden, med en nätansluten vågenergianläggning i Gibraltar sedan mitten av 2016 och ett andra nätanslutet kraftverk på gång.
 • Eco Wave Power har starka strategiska partnerskap med globala energiledare såsom EDF Renewables IL (ett dotterbolag till French National Electric Company) och Meridian Energy Australia Pty Ltd. (ett helägt dotterbolag till Australiens största förnybara energiprodukt, Meridian Energy Limited) .
 • Eco Wave Powers vågenergilösning stöds av forskarsamhället, vilket framgår av den senaste rapporten från International Renewable Energy Agency (IRENA), som tydligt uppgav att ”Punktabsorbenter är den teknik som har testats och distribuerats med de flesta operativa projekt i vattnet. Detta beror delvis på deras universella natur, eftersom de kan skalas ner till mycket små, få kW, specialbyggda projekt. . . upp till storskaliga enheter på 1 MW. ” Som ett resultat är majoriteten av höga TRL-teknologier (teknikberedskapsnivå) Point Absorbers, säger rapporten och konkluderar att “framtida prognoser pekar mot att Point Absorbers är tekniken för att dominera marknaden.”

Rapporten från IRENA bekräftar Eco Wave Powers tekniska inriktning och det verkar som om det finns enighet inom vågkraften, enligt vilken punktabsorberande vågkraftanordningar är rätt väg framåt och att tekniker av detta slag förväntas dominera vågenergiindustrin inom en snar framtid.

Sammanfattningsvis har Eco Wave Power en stark kombination av forskning, verklig operativ erfarenhet och strategiska samarbeten som vi tror kommer att hjälpa den globala expansionen av Eco Wave Power-teknologin!

Vänliga Hälsningar,

Inna Braverman

VD

Ladda ner den fullständiga delårsrapporten här.

Om EWPG Holding AB (SE0012569663)

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”EWP”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWP har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

Eco Wave Power-aktien (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Denna information är information som Företaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU Market Abuse Regulation. Informationen offentliggjordes av nedanstående kontaktpersoner den 25 februari 2021, klockan 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, CEO
inna@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Aharon Yehuda, CFO
aharon@ecowavepower.com
+972 362 028 07